Gestió documental de les tutories corresponents als estudis de Formació Professional:

 • Cicles Formatius (grau mig i superior)
 • Formació Professional Bàsica
 • PQPI
 • FCT - Formació en Centres de Treball

IES PERE MARIA ORTS - Seminari FP Dual - Curs '2018


Seminari de FP Dual.

Conèixer:

 • Els processos que permeten incorporar el Centre a la FP Dual.
 • Com gestionar Convenis amb Empreses.
 • Com gestionar i desenvolupar Projectes de FP Dual.

Gestió de la tutoria de FP en la modalitat DUAL

Aquest curs conté els subprocessos corresponents a la Gestió de Tutoria dels grups de FP Bàsica.

Cada subprocés conté:
 • La fitxa explicativa del subprocés.
 • La documentació associada.


Gestió de les Tutories de Formació en Centres de Treball

Informació sobre projectes de CFGS LOE

Aquest curs conté els subprocessos corresponents a la Gestió de Tutoria dels grups de PQPI.

Cada subprocés conté:
 • La fitxa explicativa del subprocés.
 • La documentació associada.


Documents corresponents a la gestió de Tutoria dels Cicles Formatius de Formació Professional.