Recursos didàctics dels grups de l'Ensenyament Secundari Obligatori
Curs en línia del CD de Clic2

Curs de resolució de problemes

Una introducció a disseny de tasques i unitats didàctiques emprenant plenament les Competències Bàsiques